Program

Pole tekstowe:  PROGRAM 06.06.2018Godzina

Temat

 

Wykładowca

 

08:30-09:00

 

Rejestracja uczestników

09:00-09:10

Wprowadzenie

 

Dariusz Łątka – Dyrektor Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa, Prezydent OZ PTCHK,

Paweł Jarmużek  –  Prezydent PTCHK i SpineForum,

Tomasz Niedźwiecki  – AOSpine Chairman 

09:10-09:30

Test wprowadzający

Grzegorz Miękisiak , AO Neuro Education Chairman

Wprowadzenie i leczenie zachowawcze : Moderatorzy: T.Kotwicki, G.Miękisiak

9.30-10.00

Historia naturalna deformacji, podziały i leczenie nieoperacyjne deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży

WYKŁAD PROGRAMOWY

T.Kotwicki

10:00-10:20

Parametry balansu czołowego i planowanie przedoperacyjne, najczęstsze błędy (adolescent deformity)

     

T.Potaczek

10.20-10.40

Parametry balansu strzałkowego  i planowanie przedoperacyjne z uwzględnieniem ALD/PJK, najczęstsze błędy (adult deformity)

A.Maciejczak

10.40-11.00

Biomechanika i biomateriały w chirurgicznym leczeniu deformacji (promocja spondylodezy)

G.Miękisiak

11:00 Przerwa kawowa

Deformacje dzieci i młodzieży:  Moderatorzy: P.Michalski, K.Kołtowski

 11:30-11:50

Skolioza dziecięca Early Onset Scolio), diagnostyka, podziały, leczenie

W.Urbański

11:50-12:10

Techniki  zachowujące wzrost kręgosłupa.

K.Kołtowski

12:10-12:30

Jak skutecznie leczyć operacyjnie AIS (adolescent idiopatic), techniki korekcji deformacji wskazania do leczenia operacyjnego

P.Grabala

 

12:30-12:50

 

Przednie dostępy w leczeniu deformacji

 

P.Michalski

12:50-13:10

Deformacje kyfotyczne kręgosłupa u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem choroby Scheuermanna

M.Tyrakowski

13:10-13:20

Deformacje wtórne  kręgosłupa u dzieci i młodzieży: kostnopochodne, nerwowo-mięśniowe, w schorzeniach układowych , inne.

M.Latalski

13:30 OBIAD

Pole tekstowe:  PROGRAM 06.06.2018Deformacje dorosłych:  Moderatorzy: A.Maciejczak, R.Załuski

14:15-14:35

Skolioza degeneracyjna i idiopatyczna wtórnie zwyrodniała. Klasyfikacja skoliozy dorosłych.

A.Maciejczak

14:35-14:55

Leczenie deformacji zwyrodnieniowej kręgosłupa - techniki tylne, boczne, przednie i mieszane.

R.Górski

14:55-15:15

Osteotomie kręgosłupa, „sztywne vs elastyczne deformacje” 

T.Niedźwiecki

15:15-15:35

Choroby zapalne (AS - ankylosing spondylitis/ DISH - diffuse idiopatic skeletal hyperostosis, Kyfoza Sheuermanna

 

R.Pankowski

15:35-15:55

Deformacje nabyte: pourazowe

P.Nosarzewski

15:55-16:15

Deformacje nabyte  jatrogenne - jak uniknąć katastrofy

R.Załuski

16:15-16:35

Wady wrodzone kręgosłupa - podział, możliwości leczenia (rozszczep, przepuklina, zakotwiczenie rdzenia). Techniki zaopatrzenia.

M.Maliszewski

16:30 Przerwa kawowa

Inne tematy:  W.Janusz, M.Paściak

17:05-17:25

Kręgozmyk – leczenie z uwzględnieniem balansu kręgosłupa

A.Maciejczak

17:25-17:45

Deformacje odcinka szyjnego i złącza

W.Janusz

17:45-18:05

MISS w deformacjach

 

L.Grzelak

18:05-18:25

Bezpieczeństwo w chirurgii deformacji – organizacja sali operacyjnej, monitorowanie funkcji życiowych i neurologicznych pacjenta

K.Rzewuski

18:25-18:45

Katastrofy w leczeniu deformacji. CASE PRESENTATIONS

All faculty moderacja M.Paściak

18:45-19:15

Test końcowy. Ewaluacja wykładowców. Nabór uczestników Spine Academy 2019. Zakończenie kursu.